bg en

БФБ представи своята работа по проект „За балкана и хората“ на международна среща в Испания

адаптивно обучение
05.10.2015
Двама представители на Българска фондация Биоразнообразие взеха участие  в международна среща на мрежата на практикуващите Адаптивно управление (Conservation coaches network), която се проведе в периода 28 септември - 2 октомври в Мон Сант Бенет, кралство Испания.
 
Срещата събра повече експерти, работещи в сферата на природозащитата от 130,36 държави и 6 континента! Участниците споделиха опит, успешни практики и ентусиазъм в работата си по опазването на най-ценният ресурс на нашата планета – природата.
 
Събитието предложи многобройни обучителни сесии и представяния на иновативни подходи и стратегии прилагани в природозащитата в цял свят.
 
Представителите на Българска фондация Биоразнообразие се включиха и в среща на европейската мрежа по Адаптивно управление, където представиха своята работа по разработване на Стратегическият план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“.
 
Участието в международната среща на мрежата на практикуващите Адаптивно управление е част от изпълнението на дейност „Подобряване на управлението на планинските пасища в Национален парк „Централен Балкан” по проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи.