bg en

БФБ представи гъбите в Данон

изложбата в Данон
12.12.2011
БФБ представи своята интерактивна изложба за гъбите пред нова и интересна аудитория – екипът на фирма Данон в София. От 5 до 9 декември 2011 г. във фоайето на административната сграда в рамките на Месеца на биоразнообразието, организиран от Данон, всички служители, които имаха интерес се запознаха по-отблизо със света на гъбите и можаха да чуят гласа на жабите в България.
Представената изложба е част от Зелено училище Данон:Всички за природата, чиято цел е да популяризира екологичните и устойчиви принципи, консуматорско осъзнаване и т.н. сред служителите на Данон и техните семейства. Организаторите се надяват чрез зелените предизвикателства на училището през 2011 да се променят някои малки навици, които имат своите големи последствия за природата.
Участието в на “Зелено училище Данон: всички за природата” е на доброволен принцип и се провежда ежемесечно от май до декември, като всеки месец се представя една от следните теми: Изменение на климата , Опазване на водните ресурси, Опаковки, Устойчиво земеделие и Биоразнообразие.
В “часовете “на училището се представя съответната тема чрез гостуващи лектори, филми, дискусии и т.н. (теоретична част), а през целия месец има различни предизвикателства, които носят определен брой точки. Голямата награда е екскурзия „Редки видове птици в България”.
БФБ поздравява колегите от Данон за чудесната и полезна инициатива и се надяваме, че всеки от нас със своите малки крачки прави промяната, която ще бъде най-полезна за заобикалящата ни природа и ще помогне за опазване на биоразнообразието на България.