bg en

БФБ представи Беласица на конференцията "Туризъм в защитените територии" в Гърция

11.06.2012
Основната цел на конференцията беше да се обсъдят възможностите за развитие на екотуризма в района на Национален парк „Керкини”. В събитието участваха повече от 40 доставчици на туристически продукти и услуги в района на езерото Керкини, представители на държавни институции (общини, префектура, периферия), експерти. Как да се привлекат нови посетители, да се развие специализирания туризъм (наблюдение на птици, растения, пеперуди) и да се използва пълно туристическия потенциал бяха сред най-важните въпроси.

Дали е възможно създаване на една обща дестинация Беласица-Керкини, която да допринесе за устойчивото развитие на Национален парк „Керкини” и Природен парк „Беласица” остава отворена тема.