bg en

БФБ подкрепя протестите на местните хора в Странджа

крайбрежие
18.11.2012
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) споделя притесненията и изразява солидарност и подкрепа за протеста на местните жители в района на Странджа планина от българска и турска страна относно плановете за строеж на ТЕЦ и/или АЕЦ край черноморския град Инеада, обявени от Правителството на Р Турция и турски бизнесмени.
Така оповестените планове противоречат на досегашните усилия на двете държави за обявяване на Странджа за биосферен парк и от двете страни на българо-турската граница, както и за устойчиво развитие на Странджа, съобразно природните и културните дадености на планината. Природен парк „Странджа” винаги е бил пример за успешно съжителство на човека и природата, за съхранена околна среда, запазени традиции и културно-исторически паметници. БФБ в партньорство с различни институции и организации вече няколко години активно работи за обявяване на съвременен биосферен парк в интерес на местните общности и опазване на природата.
Биосферните паркове са моделни региони, където опазването на биоразнообразието се съчетава с устойчивото използване на ресурсите от човека. България и Турция вече повече от 5 години са заявили на международно ниво своето желание да развиват Странджа като територия с потенциал за трансграничен биосферен парк.
Вече 15 години БФБ работи в района на Странджа, за подпомагане усилията на местните хора да запазят природата и да развиват бизнеси, които са от взаимна полза, затова БФБ застава днес твърдо зад медопроизводителите, рибарите и хотелиерите от района на Царево, Ахтопол, Синеморец и Резово, които се опитват да отстояват правото си да живеят в чиста околна среда.