bg en

БФБ организира обучителна двудневна екскурзия до НП „Керкини”

NP Kerkini
15.12.2011

За поредна година БФБ организира обучително посещение до НП „Керкини”. Поради големия интерес този път екскурзията ще бъде двудневна и ще се проведе на 17 и 18 декември. Цената е 42 лв. плюс 5 евро за нощувка. Нощувката е осигурена от любезните домакини и ще бъде в информационния център на самия парк. Записалите се за пътуването да си носят храна от България, спален чувал и шалте. Тръгваме от 7 часа от Национален стадион "Васил Левски". Връщаме се на 18 декември.

Целта на пътуването е да опознаем и снимаме едни от най-интересните защитени видове. Паркът, който е един от най-големите гръцки национални паркове, е обитаван от над 300 вида птици, между които световно застрашените къдроглави пеликани (Керкини е мястото, където те могат да бъдат наблюдавани от няколко метра); розови фламинга, чапли и множество други интересни птици. Националният парк Керкини е обявен през 2006 година за управление на три НАТУРА 2000 защитени зони – две от тях са по Директивата за дивите птици и една – по Директивата за хабитатите. Той граничи на север с Природен парк Беласица. Българска Фондация Биоразнообразие работи в сътрудничество с Национален парк Керкини и Природен парк Беласица за обявяване на района за трансгранична защитена територия.