bg en

БФБ организира Българо-Румънски семинар за биоразнообразието на Черно море

16.11.2008
В срещата се включиха повече от 20 участници - представители на Маре Нострум, НИПМР и БФБ, изследователи от Института по океанология към БАН, експерти от неправителствени организации от Варна (БДЗП – клон Варна, Морски клуб „Приятели на морето”, и др.), учители и ученици от училища партньори по проекта.

Въпреки отправените покани, Министерство на околната среда и водите и неговите регионални поделения не бяха представени на срещата.

В първия ден на срещата, след приветствията от г-н Росен Василев, изпълнителен директор на БФБ, и г-жа Андрея Бурнеску, координатор на проекта, гостите имаха възможността да видят филм, изработен в рамките на проекта. Филмът представи дейностите по проекта, включително първата работна среща, проведена в Констанца в периода 30 май – 2 юни 2008 г.

Г-жа Мария Молдовану, асистент по проекта, представи резултатите от дейността „Въвличане на местните общности от двата гранични региона в опазването на биоразнообразието в района на Втори май и Дуранкулак”. За да се постигна целта на тази дейност и да се проучи нивото на познания на местните хора за резервата, забранените и разрешените дейности, една анкета с 18 въпроса беше подготвена. Около 400 въпросника бяха раздадени на жителите чрез учениците в местното училище, заедно с представяния на проекта в класовете, в началото и в края на проекта. Анкетата показва как проектът, изпълняван от Маре Нострум изпълнява своите цели.

Д-р Таня Захария, старши научен сътрудник и управител на резерват „Втори май-Вама Веке”, представи доклада „Първи резултати от пилотната люпилня за възпроизводство на морски кончета”. Експериментът представлява една от специфичните дейности по проекта и е основан на факта, че морското конче в Черно море намалява в резултат от замърсяването и еутрофилацията в последните десетилетия.

В края на семинара беше прочетена втора версия на писмото, което предлага на българското Министерство на околната среда да анализира възможностите за разширение на защитената територия Втори май-Вама Веке в български крайбрежни води. Това писмо е резултат от консултации и предложения, направени от партньорите по време на първата работна среща. То ще бъде преведено на български език и изпратено до МОСВ.

Вторият и третият ден на срещата бяха посветени на пътувания и посещения на защитени територии в Добричка област, сред които Яйлата, Калиакра и Дуранкулашко езеро.