bg en

БФБ хвърля мост между Биологията и Социалните науки?

14.11.2011

Не, не сме решили да се откажем от любимата ни на всички кауза да опазваме биоразнообразието в България и да разпространяваме любовта към природата сред нашите последователи!
Просто ви отправяме предизвикателство да се запознаете с Етнобиологията - науката, в която намират допирни точки Екологията, Опазването на околната среда, Ботаниката, Зоологията, Медицината, Историята, Антропологията и Езикознанието на нашата следваща лекция, част от курса ни "Опазване на биоразнообразието". Темата е "Етнобиологията – Един различен поглед към биологичното разнообразие!" и ще се проведе на 16 Ноември от 18,30 отново в зала 105 на Биологическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

Лектор ще бъде ас. д-р. Анели Неделчева – преподавател по „Медицински растения„ в катедра Ботаника на Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Очакваме ви! Вход свободен!