bg en

БФБ дава старт на кампанията за Годишни награди за биоразнообразие‘ 2016

снимка
31.05.2016
Удължаваме срока за подаване на предложения до 18 септември

Започва кампанията за набиране на номинации за традиционните Годишни награди за биоразнообразие. До 18 септември ще се събират предложения от граждани, неправителствени организации и институции. Номинирането е публично – всеки може да изпрати своето предложение за номинация в една или повече категории.
 
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) връчва Годишните награди за биоразнообразие с идеята да се отличат най-ярките постижения, свързани с опазването на природата в България и да се даде гласност на добрите примери за запазване на видове, места, кампании за спасяване на защитени територии и зони и др. Наградите са само положителни, защото кандидати и примери за „отрицателни” ни заливат постоянно от различни райони на страната. Много е важно нашето общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят природата – граждани, неправителствени организации, бизнеси, медии, политици и институции.
 
Категориите на Наградите и тази година са пет, а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите им през 2016 година. Освен награда на журито във всяка една категория отново ще се присъди и награда на публиката, определена чрез гласуване във Фейсбук.
 
Очакваме вашето активно участие в номинациите, за да превърнем събитието в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата на България или са спомогнали за промяна на законодателството.“ – обръщат се организаторите към всички номиниращи, като се надяват и тази година в номинациите да бъдат отразени всички постижения и успешни кампании за защита на природата, на които бяхме свидетели през целия период.
 
Категории и критерии за Награди за биоразнообразието 2016
 
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО) и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:
 
1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
 
Номинирайте кампанията (акция/дейност), която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е улучила точно в десятката, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията (акцията/дейността) може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, а може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е кампания (акция/дейност) на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа
 
Търси се най-значимата, обективна, дръзка публикация/предаване/разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.

3. Активист за природата
 
Той/ тя е млад природозащитник или не толкова млад, но запален защитник на природата. Той/тя е доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии).
 
Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2015 – 22 май 2016, периодът на една Година на биологичното разнообразие. Важно е предложенията да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки.
 
Изпращайте номинациите до 18 септември на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди».
 
Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Био разнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
 
Повече за наградите може да видите тук:
Миналогодишните носители на наградите може да видите тук