bg en

БФБ дава шанс за доброволчество в рамките на проекта "Участие за природа"

ЕАА
27.11.2014
През ноември 2014 година Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк стартира проект „Участие за природа“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Към екипа на проекта могат да се включат доброволци с много интересни задачи.
За участието им в дейностите по проекта ще отговарят конкретни експерти от екипа на фондацията и по този начин студентите ще имат възможност за тясно сътрудничество и въвлеченост в дейността на Българска фондация Биоразнообразие и Коалицията „За да остане природа в България“. Очакваме участието в дейностите на проекта да има силата на практическо обучение и стаж и по този начин да спомогнем за повишаването на възможностите за бъдеща реализация на студентите в сферата на природозащитата и/или тяхната специалност.
Списък на предлаганите позиции
(Студенти) биолози – за работа на терен и съставяне на сигнали. Те ще участват в теренни дейности по проверка на постъпили сигнали, проучвания за съставяне на експертна оценка и становища заедно с експерти.
Продължителност на доброволния труд: 30 дни, за тях ще бъдат ангажирани различни хора в зависимост от интересите им.
Местоположение на работата: пътувания в страната.

Доброволец застъпнически дейности - студент политология или свързани науки. Този човек ще участва в изработването на предложения до изпълнителната и/или законодателната власти за промени в закони, изготвянето на парламентарни питания, срещи с изпълнителната власт и обсъждане с НПО от природозащитната и други сфери. Ангажиментът няма да е ежедневен, но при придвижването на дадена законова поправка ще се изисква работа и участие в срещи през работното време на властите.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 40 дни, 1 или 2ма човека
Местоположение – София, възможни пътувания в страната.

Доброволец технически помощник координатор проект. Ако искате да добиете опит в координацията на проект – планиране и коориднация на дейности, работа с екип, участие в срещи, изготвяне на доклади и отчети по проект, тази позиция е точно за вас. Ще работите в тясна връзка с координатор проект.
Работно място: офиса на БФБ.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 60 дни, 1 или 2ма човека.

Доброволец поддръжка на сайт. Проверка на списък от сайтове и пощи за подходящи публикации. Консултиране с администратор/редактор сайт за допустимостта на намерените публикации при нужда. Публикуване на сайта на Коалицията „За да остане природа“.
Продължителност на доброволния труд: 45 дни, дистанционно

Доброволец журналист (студент). Съставяне на статии/публикации за дейности на Коалиция „За да остане природа“ и нейни членове, подпомагане на ПР на проекта при изготвяне на информационни материали и прессъобщения по проекта.
Продължителност на доброволния труд/стажантската програма: 20 дни, дистанционно, срещи с ПР на проекта

Доброволец превод на английски език. Задължителна част от програмата е осигуряване на публичност на дейностите по проекта на английски език. Доброволецът ще има ангажимент да преведе основна информация за проекта и до 10 прессъобщения за дейности по проекта.
Продължителност на доброволния труд: ориентировъчно 6 дни, почасово разпределени за целия период на проекта

Как да участвате?
Желаещите да се включат като доброволци към проекта трябва да изпратят автобиография и кратка обосновка за коя позиция кандидатстват и защо в срок до 20.12.2014 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени след новогодишните празници и ще се включат в дейностите от януари 2015. Моля изпращайте биографиите и мотивацията си на jordanka.dineva@biodiversity.bg
Бележка: Доброволците, заявили желание за участие в теренна дейност, ще бъдат включени в база данни и ще се свързваме с тях регулярно, в зависимост от сигналите, които Коалицията "За да остане природа" получи и поеме да провери.
Допълнителни условия за доброволчеството
Всички доброволци ще имат възможност на преференциално участие в организираните в проекта обучения. При необходимост от пътувания ще бъдат покривани разходи за пътни и командировъчни. Доброволците ще попълнят формуляр за изработено време и ще получат документ – сертификат за участието им в проекта, който може да бъде представян при кандидатстване за работа или студентски стажове в университети. Дните на ангажираност за разпределени за целия период на проекта.
Доброволец Биолог 234.29 KB () Свали
Доброволец застъпнически дейности 234.75 KB () Свали
Доброволец технически помощник координатор проект 234.65 KB () Свали
Доброволец "Поддръжка на сайт 234.56 KB () Свали
Доброволец журналист (студент) 234.5 KB () Свали
Доброволец превод на английски език 234.36 KB () Свали