bg en

БФБ ЗАПОЧВА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА СТУДЕНТИ: “ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО”

13.11.2006
Курсът ще включва теоретични и практически занимания, свързани с опазването на видове, места и местообитания. Поканени са интересни лектори и ви очакват посещения на емблематични за българската природозащита места. Ще имате възможност да научите повече за чуждестранния опит, а скоро и да се запознаете лично с някои успешни практики.В края на учебната 2006-2007 година най-редовните участници ще получат Сертификат за завършен курс.