bg en

BBC знание и д- р Владимир Божилов

BBC
Д-р Владимир Божилов е главен редактор на списание BBC ЗНАНИЕ , преподавател в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ „Климент Охридски“ и лектор в Планетариума на Детски научен център „Музейко“.  Д-р Владимир Божилов и неговия екип подкрепят дейността на много природозащитни неправителствени организации у нас чрез редовни публикации за техните дейности и мисии на страниците на сп. BBC ЗНАНИЕ. За периода на номиниране в списанието са публикувани десетки статии за опазването на застрашени от изчезване видове в световен мащаб, за защитата на които работи БДЗП и други организации, като: „Какво не знаем за врабчетата“, „Тайните на морските дълбини“, „Какви загадки крият пещерите“; „Приключение с прилепи“, „Лешоядите в България – изчезнали или изчезващи“ и др. Всички материали са написани от или консултирани с водещи български и световни експерти.
 
За повече информация:
https://www.facebook.com/bbcznanie/
http://www.knowledge.bg/?p=43
http://www.knowledge.bg/?p=49
http://www.knowledge.bg/?p=47
http://www.knowledge.bg/?p=45
http://www.knowledge.bg/?p=22