bg en

Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина

кмет
Ангел Жиланов е кмет на община Горна Малина. През изминалата година г-н Жиланов продължи да е все по-убедителен в своята отдаденост и решимост да развива Горна Малина като образец за зелена община и лидер на приложимостта на екоиновациите в общинското развитие, както и да доказва, че природа и икономика могат да вървят ръка за ръка при наличие на политическа воля.
 
Община  Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи  българските национални традиции,  автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се  старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. Във връзка с 5 годишнината от референдума, българо-швейцарски екип посещава Горна Малина за Международния ден на демокрацията и остава впечатлен от постигнатото. Тази година общината отбеляза  петата годишнина от първия успешен местен референдум в България с фестивал под надслов „Естествено в Горна Малина“. Фестивалът беше открит с публична дискусия на тема „Зелени политики за развитие на общините“. Сред богата програма с еко инициативи имаше още дискусия за възможностите за алтернативен туризъм в района, изложба „Дърво и камък“, етнографска сбирка, работилница за строителство с естествени материали и др. В съпътстващия дискусионен форум на тема „Зелена икономика: растеж и устойчивост” бяха обсъдени темите за зелена икономика и зелени работни места, енергийно независими общини, устойчиви земеделски практики и др.
 
През 2017 г. е приет нов "консервативен" Общ устройствен план на община Горна Малин. По този начин се съхраняват от нерегламентирано строителство всички зелени площи на общината. Обособена е  нова защитена територия по ЗУТ под връх "Звездец". С решение на ОбС Горна Малина е първата община, поискала сама да управлява зона Натура, обхващаща 40% от територията на общината. За целите на устойчиво развитие в «зелено» и възпитаване на младите поколение в общината в  СУ"Кирил и Методи" с. Априлово от 2017 г. стартира професионална паралелка с насоченост лесовъд. В СУ "Христо Ботев" Горна Малина втора година се реализира успешен проект "Зелена класна стая" при много голям интерес от учениците. Вече 9 от общо 35 общински сгради имат енергиен сертификат за намалено потребление и спестени емисии.  Подготвя се мащабен проект за изграждане на територията на общината на "Демонстрационен център за зелени политики и иновативни проекти" на площ от 837 декара/бивше военно поделение с отпаднала необходимост/.
 
За повече информация:
Фейсбук страница „Да спасим гората в Осойца“
Фейсбук страница на община Горна Малина
Снимки от акцията „Млади природолюбители“
500 общини в ЕС, вкл. Горна Малина, отвоюваха свобода от ТПТИ