bg en

Александър Дунчев

Алекс
Александър Дунчев е инженер-лесовъд с природозащитна насоченост. Участва в проекти за картиране и опазване на вековните гори в България, разследване на нарушенията в горите, съвместяване на природозащитните изисквания в лесовъдската дейност и подобряване на горското законодателство.Член е на екипа на WWF, като експерт по горите, както и на коалиция „За да остане природа в България“. През 2015 няколкократно сигнализира за проблеми с опазването от застрояване на НП „Пирин“ и привлича вниманието на медиите и обществеността към заплахата от изсичането на вековни гори в България.
 
Години наред той води денонощна борба за опазване на българската природа. Проверява сигналите, които граждани подават за регламентирани или нерегламентирани сечи към Коалиция „За да остане природа в България“ или към WWF. През последната година направи разследвания, съвместно с медиите, които разкриха мащабни злоупотреби, незаконно изсечени гори за пътища, финансиране на местните от страна на дървената мафия и др., довели до множество оставки и скандални разкрития. Александър Дунчев винаги е готов да защити горските, които си вършат съвестно работата, но и да изобличи тези, които нарушават законите и злоупотребяват при изпълнение на задълженията си. Той работи и по изграждането на Гражданска визия за горите. Освен за горите Александър Дунчев продължава да се грижи за Пирин и Витоша и е активен участник в кампаниите срещу застрояването им и приемането на новите планове за защитените територии.

Повече информация:
Александър Дунчев, WWF: Близо 15-20% от установените вековни гори извън резерватите са обект на ползване и сечи
Александър Дунчев: Никой не е виждал инвестиционните предложения и публични карти за разширяването на ски зоната в Банско
Една история за спасяването на гората от незаконна сеч