bg en

Александър Дунчев

Александър Дунчев
Александър Дунчев е инженер-лесовъд с природозащитна насоченост. Член е на екипа на WWF, като експерт по горите, както и на коалиция „За да остане природа в България“. Участва в проекти за картиране и опазване на вековните гори в България, незаконни практики и нарушение на екологичното законодателство; предложения за промени в Закона за горите, ЗУТ и др.

Александър Дунчев е номиниран за неуморната си работа по всички казуси с документални анализи и застъпничество, както и успешната кампания в защита на вековните гори, многобройните проведени проверки по граждански сигнали за незаконни сечи; участието му в дискусии и граждански обучения за разпознаване на незаконните сечи и др.

Александър Дунчев: Никой не е виждал инвестиционните предложения и публични карти за разширяването на ски зоната в Банско
2,4 млн. куб. м достига годишният обем на незаконната сеч
Проверка установи незаконна сеч на 170 годишна гора с разрешение