bg en

Акция „Картофи – от Кръстава за Кръстава”, организирана от Сдружение "Байкария"

Акция "Картофи - от Кръстава за Кръстава"
Акцията се организира изцяло онлайн, във фейсбук за периода 30 януари – 01 февруари 2015-та от сдружение „Байкария”. Целта на кампанията е да се даде гласност на един сериозен екологичен проблем по оригинален и нестандартен начин. Байкария съобщават на своите Фейсбук приятели, че ще докарат и продават в София картофи от родопското село Кръстава от малки местни производители. Идеята е да се покаже на местните хора, че могат да печелят  от екологично чисто земеделско производство, вместо да разрешат изграждането на волфрамова мина в селото си. Село Кръстава се намира в сърцето на Родопите, в много чист район с плодородна земя, но преди време се появява инвестиционно предложение за добив и преработка на волфрам-съдържащи руди.
 
Акцията е изключително успешна и вдъхновяваща. За 3-те дни, в които се правят доставките общо 409 души изкупуват 5395 кг. Медиите също са привлечени от оригиналната идея и отразяват както кампанията, така и проблемът, който я е предизвикал. Акцията „Картофи – от Кръстава за Кръстава“ е една много идейна демонстрация на това какви са алтернативите срещу потенциална екологична опасност и силно замърсяване на района.

Повече за кампанията  „Картофи – от Кръстава за Кръстава"