bg en

Ако МОСВ ревизира договора за концесия на ски зона Банско, това ще узакони всички нарушения

06.08.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", сред чиито основатели и членове е и Българска Фондация Биоразнообразие, се обявява срещу намерението на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да ревизира договора за концесия на „Юлен“ АД в ски зона Банско.
Резултатите от последните съдебни дела, проверката на Сметната палата и справки на контролните органи показват, че през последните 13 години поради липсата на контрол от МОСВ, а често и с негово съдействие, са извършени десетки нарушения на концесионния договор, довели до унищожаването на над 650 декара от Национален парк Пирин над концесионната площ.
С ревизията на концесионния договор има за цел да се узаконят всички нарушения на „Юлен“ АД и на служители и предходни министри в МОСВ. Ревизията всъщност включва корекция на обхвата и площта на концесията, чрез което да се постигне узаконяване на строежите, извършени в нарушение на концесионния договор, на природозащитните закони и закона за устройство на територията.
„Не е луд, който яде зелника, а който му го дава. Трагичното е как вече пето правителство се опитва да угоди на един инвеститор в ущърб на националния обществен интерес, законите и природата. Едва ли го правят само защото се откриват нови работни места, което обикновено се повтаря като мантра в такива случаи. Няма наказания, има само нови и нови облаги“, коментират природозащитниците.
Междувременно коалицията „За да остане природа в България“ научи и за още едно безочливо намерение на „Юлен“ АД – да поиска от МОСВ да го регистрира по схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (EMAS), което да му позволи да претендира, че е „зелен“ ски курорт.
Природозащитниците призовават МОСВ да не регистрира „Юлен“ АД по EMAS поради следните нарушения на правните норми, свързани с околната среда:
1. Ски зона Банско, чийто концесионер е "Юлен“ АД, е изградена в нарушение на Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО, което е доказано с Решения №34 СОМ 7В.19 и №34 СОМ 8В.5 от 2010 г. на Комитета по световното наследство към ЮНЕСКО.
С него се изключва територията на ски зоната от обекта на световното наследство след констатацията на комитета, че "уникалната природозащитна стойност на обекта е била няколкократно и съществено засегната при строителството на ски съоръжения и ски писти и съпътстващата инфраструктура, до степен, до която обектът може да бъде включен в списъка на световното наследство в опасност, и че продължаващо строителство на ски съоръжения е критична заплаха за уникалната световна стойност на обекта".
2. В дейността си „Юлен“ АД нарушава нееднократно плана за управление на Национален парк Пирин, за което е актуван неведнъж от дирекциите на Национален парк Пирин и Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград.
Последната медийноогласена незаконосъобразна дейност на "Юлен" АД е само на пръв поглед незначителна - изсечени са над 25 вековна дървета при строителството на нов лифт над м. Бъндеришка поляна, установено от служители на Национален парк Пирин през юли 2010 г.
3. Въз основа на Решение №6587/2013 на ВАС и предоставени по Закона за достъп до обществена информация справки и документи от МОСВ (качени на сайта на коалицията „За да остане природа в България“ - http://forthenature.org/documents/category/27) е установено, че в ски зона Банско са изградени и се ползват обекти, които или никога не са били съгласувани от МОСВ, или са били разрешени в нарушение на концесионния договор и плана за управление на Национален парк Пирин.
Това е довело до изсичане на гори от клек, бяла мура и смърч с възраст над 100 г. и надвишаване на концесионната площ на ски зоната с над 650 декара (по данни на МОСВ), като например лифта "Железен мост - Платото" , лифта "Платото" , ски писти "Шилигарник - 2" (писта №10) и "Стражите" (писта №12), ски писта "Платото - 1", резервоар за изкуствен сняг с обем 15 000 куб. м в м. Бъндеришка поляна, чайна в м. Платото и други.
Освен това Юлен АД няма разрешително за строеж и експлоатация за нито една ски писта в обхвата на ски зона Банско, което е нарушение на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
4. "Юлен" АД неправомерно е застроило и ползва 650 декара извън концесионната площ на територията на Национален парк Пирин, което е установено с проверка на МОСВ през 2011 г. въз основа на доклад за геодезичното заснемане на площта на ски зона Банско.
Природозащитниците считат, че каквито и желания да има фирмата за поемане на доброволно ангажиране в областта на управление на околната среда, е недопустимо да се регистрира "Юлен" АД по EMAS, докато:
- територията на ски зоната не бъде върната в обекта на световното наследство на ЮНЕСКО;
- територията, която ползва "Юлен" АД, не бъде ограничена до разрешения по концесионен договор размер от 995,5 декара, а в незаконно използваните 650 декара не бъде възстановена естествената горска растителност;
- „Юлен“ АД не получи разрешителни за строеж и за експлоатация за всички съоръжения в ски зона Банско (вкл. всички ски писти), които са предвидени по плана за управление на Национален парк Пирин и концесионния договор, и всички съоръжения не бъдат нанесени в кадастъра.
- „Юлен" АД в период от поне 3 години да е без нито един акт за нарушения по Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда.