bg en

Академични, ловни и природозащитни организации се обединиха срещу промените в Закона за лова и опазване на дивеча

дива свиня
12.07.2018
Представители на Лесотехническия университет, Професионалната ловна асоциация в България (ПЛАБ) и Българска фондация Биоразнообразие изпратиха писмо до президента на Р България Румен Радев с искане да наложи вето върху гласуваните промени в Закона за лова и опазване на дивеча, разрешаващи групов лов на дива свиня от месец юли и в сряда.

Измененията в закона бяха гласувани на 12 юли от депутатите в абсолютно нарушение на Правилника за организация и дейността на Народното събрание едновременно на първо и второ четене и без обсъждане в Комисията по околна среда и води. Сред основните аргументи за искане на упражняване на правото на Президента за връщане в Народното събрание на Закона са:

1. Предложените мерки няма да намалят опасността от поява и разпространение на африканска чума в България. Точно обратното – груповият лов се извършва с до десет броя ловни кучета, които гонейки свинете водят до тяхната дисперсия с десетки километри. По тази причина груповият лов на дива свиня е забранен в страните с африканска чума.
 
2. Груповият лов на дива свиня ще застраши малките и на други диви животни - груповият лов на дива свиня се извършва с до десет броя ловни кучета. В момента всички други диви животни имат малки. Повечето от използваните кучета гонят всякакъв дивеч и при гонка с кучета преди октомври на практика ще бъдат изтребени голяма част от родените тази година сърни, благородни елени и елени лопатари.
 
3. Припокриването на ловния, туристическия и събираческия сезон ще доведе до рязък скок на инцидентите по време на лов - месеците юли, август и септември са отпускарски месеци и планините са пълни с туристи, събирачи на горски плодове и гъбари. Всички гори извън националните паркове и резерватите са ловна площ, в която в сряда, събота и неделя ще се провежда групов лов на дива свиня. Припокриването на ловния, туристическия и събираческия сезон ще доведе до рязък скок на инцидентите по време на лов и обществените конфликти, което въобще не е взето предвид при предлагането на законопроекта.

Пълен текст на писмото може да намерите в прикачения файл.
Становище от БФБ, ЛТУ и ПЛАБ за вето върху ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча 22.13 KB () Свали