bg en

AFP публикува статия за Беласица и Зеления пояс по повод 30 години от падането на Желязната завеса

AFP публикува статия за Беласица и Зеления пояс по повод 30 години от падането на Желязната завеса
11.11.2019
По повод 30 години от падането на Желязната завеса Агенция Франс Прес (AFP) публикува материал за Беласица като част от инициативата Зеления пояс. Глобалната мрежа на АFP покрива 151 държави от цял свят. 
Журналистите присъстваха на Дните на Зеления пояс, организирани между 24 и 25 септември, които се проведоха в с. Габрене и Национален парк Керкини. Организатори на събитието бяха: Българска фондация Биоразнообразие, Дирекцията на Природен парк „Беласица“, Дирекцията на Национален парк „Езеро Керкини“ (Гърция), Сдружение „Планетум“ (Северна Македония), кметството и читалището на с. Габрене. Популяризирането на Зеления пояс у нас се случва благодарение на подкрепата на германската организация EuroNatur, която партнира на Българска Фондация Биоразнообразие в нейната работа по Зеления пояс.
Материалът описва трансформацията в района на Подгорието и планината Беласица, които за 30 години вече са се превърнали от гранична територия, забранена за свободен достъп до предпочитан район за природен туризъм. Статията акцентира върху връзката между ценните природни местообитания и възможностите за развитие на местните общности.

Вижте статията наhttps://www.afp.com/en/news/826/iron-curtain-green-haven-mountain-village-transformed-doc-1lz3q31