bg en

70 участника в "Картали 2008"

15.05.2008
Лагерът включваше обучение за мониторинг, наблюдение и подхранване на лешояди и други птици, проучвания на земноводни, влечуги и прилепи. Особен интерес предизвика работата в групата за проучване на едрите хищници, работата с GPS, както и трансекти за обикновените видове птици.
Незабриви спомени остави дъжда в лагера и бурята в язовира, вечерните лекции, лагерния огън. Подробности може да научите от емоционалния разказ на Волен Аркумарев от Хасково, който може да изтеглите оттук.

Използваме възможността да благодарим на Яна Гочева, която беше главния виновник лагера да се случи, за неоценимата помощ на колегите от БДЗП и Ловно стопанство "Студен кладенец", на хората, които водеха практическите дейности и лекциите - Георги Попгеоргиев, Диана Златанова, Димитър Плачийски, Христо Христов, Ивайло Ангелов и Антония Хубанчева.