bg en

22 май - Международен ден на биоразнообразието

22 май - Международен ден на биоразнообразието
22.05.2008
Биоразнообразие и Земеделие
Земеделието е пример затова как човешките дейности могат да имат сериозно въздействие върху екосистемите и биоразнообразието на нашата планета. Затова и темата на Международния ден на биологичното разнообразие е: “Биоразнообразие и Земеделие.”
Важно е да се обърне внимание на значимостта на устойчивото земеделие, не само за опазването на биоразнообразието, но и за да се осигури изхранването на света и благополучието на хората през 21 век и по-нататък.