bg en

22 май - Международен ден на биоразнообразието

22 май - Международен ден на биоразнообразието
16.05.2009
Темата на Международния ден на биологичното разнообразие през 2009 е инвазивните чужди видове – една от май-големите заплахи за биоразнообразието, както и за екологичното и икономическо благополучие на обществото и планетата.

Какво представляват инвазивните чужди видове?

Това са растения, животни, патогенни и други организми, които не са типични за екосистемата, които могат да причинят вреди върху човешкото здраве. В действителност те въздействат върху биоразнообразието, включително намаляването или изчезването на местни видове – чрез конкуренция, хищничество или предаване на патогенни, както и разрушаване на местните екосистеми и техните функции.