bg en

15 май - Световен ден на климата

15.05.2008
Гости на откриването бяха децата от ОДК - Благоевград, които бяха силно впечатлени от драматичните картини в клиповете на Грийнпийс за промените в климата. Прецентациите за глобалните и регионални проблеми завършиха с бурни аплодисменти, което красноречиво говори за загрижеността на учениците и осъзнаването на проблемите.

Въпросите, свързани с изменението на климата, все още не се възприемат достатъчно сериозно в нашата страна. Според данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН в периода 2050-2080 г. температурите в България ще се увеличат с 2-5 градуса и така до 50 години климатът тук ще стане субтропичен. Основна опасност при подобна промяна е изчезването на някои традиционни култури, възникването и разпространението на нови за региона болести и вредители, които ще бъдат устойчиви към новите условия.

Изложбата ще гостува в Благоевград до 15 юни 2008 г. и може да се види от понеделник до събота от 09:00-12:00 до 13:00-18:00 часа в залата на РИМ. Организирането на изложбата за промените в климата е част от усилията на БФБ да популяризира някои от проблемите, свързани с опазване на природата в рамките на проекта „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.