bg en

“Зелено училище” – наградата за най-добрите в екологичното състезание за Осогово

лагер 1
02.09.2013
От 29 юли до 2 август, 2013 в Осоговска планина се проведе “Зелено училище” – наградата за десетте ученика, представили се най-добре на екологичното състезание “Осоговска планина – биоразнообразие и опазване”, проведено с училища от общини Кюстендил и Невестино като част от дейностите по трансграничния проект “Осогово в Зеления пояс”, финансиран от Про Натура – Швейцария и Франкфуртското зоологическо дружество – Германия.

В “Зеленото училище” участваха 10 ученици с изявен интерес към биологичните науки, които бяха с най-добри резултати от втория кръг на екологичното състезание. Темата на Зелено училище бе посветена на биоразнообразието и опазването на забележителни растения, животни и природни местообитания в Осоговската планина. През тези няколко дни посредством презентации младежите се запознаха с отличителните белези на много растителни и животински видове, характерни за планината, както и разнообразието на техните местообитания, с богатата палитра от лечебни растения и принципите за тяхното устойчиво ползване.

Най-увлекателни и желани от всички обаче бяха практическите занимания, на които лектори, ученици и учители заедно изследваха следите, които оставят животните, залагаха живоловни капани за гризачи, събираха билки, наблюдаваха на живо редки и защитени растения от флората на Осоговска планина и приоритетни местообитания по Натура 2000.