bg en

"За Странджа и други важни неща" открива лекциите ни в БФ за новата учебна година

23.10.2013
Първата презентация, с която откриваме курса на 23 октомври (сряда) в Биологически факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” с лектор Тома Белев е посветена на създаването на системата от защитени територии в България и проблемите при тяхното управление. В частност ще бъде представен пример за опазването на една от най-апетитните от тях - Природен парк Странджа, предприетите мерки срещу неговото застрояване, ролята на гражданското общество за неговото опазване.
Темата: „ За Странджа и други важни неща“ Лектор: : инж. Тома Белев - председател на Управителния съвет на Асоциация на парковете в България. Очакваме ви!
Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.