bg en

"Великата странджанска пустиня" ще бъде представена в Бургас

20.01.2011

Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк „Странджа” ви канят на представянето на най-новата книга на д-р Дико Патронов - „ВЕЛИКАТА СТРАНДЖАНСКА ПУСТИНЯ” на 24 януари 2011 г. (понеделник) от 17:30 ч. в галерията на ул. Конт Андрованти №5.

Датата 24 януари не е избрана случайно. На този ден преди 16 години е обявен Природен парк „Странджа” – най-голямата българска защитена територия. Един от инициаторите за обявяването на парка е именно инж. Дико Патронов, тогава главен директор на РДГ – Бургас.

Дико Патронов е добре известна и уважавана личност в Бургас, експерт лесовъд, но и човек с активна гражданска позиция, който не се страхува да задава, но и да отговаря на най-наболелите въпроси, свързани с територията на Странджа. В края на 2010 г. на Дико Патронов бе присъдена наградата за цялостен принос за опазване на биоразнообразието.

Най-новата му книга е интересен пътепис за непознати, но завладяващи ума и сърцето места в Странджа, но и много силен авторски текст, акцентиращ върху проблемите за стопанисването и бъдещето на природния парк. В книгата са засегнати теми като: опазването на старите гори, лошата пътна и горска инфраструктура, опазването на паметниците на културата, защо телените гранични съоръжения нямат място в 21ви век и др. Защо авторът е избрал това провокативно заглавие ще разберете по време на дискусията за книгата на чаша вино.

Книгата се издава от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на ПП „Странджа” с финансовата подкрепа на Кроношпан България ЕООД, Изпълнителната агенция по горите, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.