bg en

„Спаси Синеморец“ и Българска фондация Биоразнообразие подадоха сигнали срещу незаконни строежи в Синеморец

vap
02.09.2021
Гражданската инициатива „Спаси Синеморец“ и Българска фондация Биоразнообразие подадоха сигнали до МОСВ, ДНСК и Върховна административна прокуратура с искане за обявяване за нищожни на осем разрешителни за строежи в с. Синеморец. Те са за три гаража, две вилни сгради, две ажурни огради и допълнително застрояване и са издавани от община Царево в периода 2014 – 2017 година. Някои от тези обекти вече са реализирани и дори въведени в експлоатация.

Незаконосъобразното строителство се е случвало в продължение на години в нарушение на Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както и на заповедта за обявяване на Природен парк “Странджа”, но въпреки това местната администрация го е допуснала чрез одобряване на подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж.

Всичко това представлява пореден опит да се заобиколи както действащото законодателство, така и забраната в областта да се строи поради липса на действащ Общ устройствен план на община Царево.

От „Спаси Синеморец“ и Българска фондация Биоразнообразие настояват за проверка по случаите, търсене на отговорност по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за „премахване на незаконното строителство и възстановяване на териториите до състоянието преди него“.
 
Сигнал до ДНСК и МОСВ 145.06 KB () Свали
Сигнал до ВАП 144.08 KB () Свали