bg en

(Не)познатото Черно море – трета лекция от курса „Опазване на биоразнообразието“

Митко Беров
12.04.2019
На 5 април от 19 ч. отново в Клуба на пътешественика се проведе третата лекция от курса „Опазване на биоразнообразието“, финансиран по проект „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейския съюз.

И тази седмица темата беше за морето – не(познатото) Черно море, което продължава да ни вълнува и изненадва със своите тайни и неизследвани територии. Пред пълна зала лекторът, д-р Димитър Беров от Лабораторията по морска екология към ИБЕИ на БАН разказа за всички особености, които правят Черно море уникално и различно от другите морета по света. Научихме и какво най-много заплашва морските екосистеми през 20 век. – замърсяването; засиления риболов; навлизането на чужди (инвазивни) видове, тралирането и др.

Д-р Димитър Беров обясни на всички присъстващи как тези заплахи са довели до изчезването на важни видове и как това променя състава на морето и нарушава естествения баланс в него в наши дни.

Прекрасните снимки и видеа ни отведоха на морското дъно, където все още могат да се намерят „подводни гори“, „морски ливади“, рифове и др. – разпространени в миналото по цялото ни крайбрежие, а сега останали само на някои места. „Ако мога с нещо да сравня този процес, като екологична проява, представете си, че след 10 години половината от горите в нашите планини ги няма.“ – демонстрира размерите на невидимата за мнозина екологична катастрофа, която причинява замърсяването и др. човешки дейности д-р Димитър Беров.

Провеждането на мониторингови изследвания – чрез сонари, подводни камери, снимки и др. помагат на учените да се обособяват през 2011-2012-а Натура 2000 зони в Българското Черноморие. Зони, които за съжаление в момента са само на „хартия“, защото нямат нито планове за управление, нито институция, която да ги управлява. Картирането е само първата стъпка. За да е действаща една зона, е необходима сериозна дискусия между учени, местни хора, рибари, представители на туристическия бранш за това какво точно трябва да се направи, за да се предпазят видовете и екосистемите от изчезване - стана ясно още от презентацията на д-р Димитър Беров.

„За съжаление това е много труден процес, тъй като много малко хора знаят какво точно се случва в морето. А концесионерите, които експлоатират плажовете, често ги унищожават. Но зоните трябва да се регулират и да се намери някакъв начин да се убедят хората, че е важно да се опазват тези екосистеми, ако искат да имат чисто море, в което да идват туристи“ – допълни д-р Димитър Беров.

Накрая на своята лекция той предостави и полезни източници на информация за всички, които се интересуват от темата като:

Европейска база данни с морски данни EMODnet https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/access-data/launch-map-viewer  - портал на ЕК, където се събират данни от всички изследвания на моретата в Европа. 
Онлайн карта с основни типове местообитания в морето – скални рифове, пясъциhttp://fema.wgs.resac-bg.org/map/ - портал, на който могат да се видят данни за това какви видове и къде се срещат в морето ни.
Интерактивна карта на местообитанията и дънните субстрати в района на Ропотамо – Китенhttp://coconetgis.ismar.cnr.it
Пълен запис на лекцията може да изгледате тук: https://www.facebook.com/biodiversity.bg/videos/2151009208269094/

Лекцията е част от Курс по опазване на биоразнообразието, организиран от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Бъдещи природозащитници", който се изпълнява с подкрепата на програма Еразъм + на Европейската комисия.