bg en

(НЕ)познатото Черно море - курс "Опазване на биоразнообразието"

Лекция 3
03.04.2019
Макар и добре проучвано вече в продължение на столетие, нашето Черноморие продължава да крие нови и не добре изследвани екосистеми и природни местообитания, които непрекъснато се развиват и променят. Въведените в последните години нови политики по опазване на морската околна среда в ЕС изискват съвременни проучвания и постоянно проследяване на състоянието на морските екосистеми.

Ако искате да знаете:
- Как се проучва морското дъно и неговото биоразнообразие със съвременни методи и инструменти - от сателити, дронове, от борда на изследователски кораби и от научни водолази?
- Какви ‘тайни’ крият тъмните дълбини на няколкостотин метра от плажовете по южното ни Черноморие?
- Има ли ‘рифове’ по крайбрежието ни?
- Какво се случва с рибните популации на комерсиалните рибни видове в морето ни в последните години?
- ‘Мръсно’ ли е морето ни и откъде можем да намерим актуална информация за това дали водите за къпане са замърсени или чисти?
- Какво се случва с морските Натура 2000 територии и развитието на мрежата и управлението й? Има ли кой да се грижи за тях?
- Къде и как да намерим данни и карти за най-новите проучвания на крайбрежието ни?
- Как можем да се включим в изграждането на мрежа за наблюдение на състоянието на тези защитени морски територии?
 
Заповядайте в Клуба на пътешественика на 5 април от 19:00 часа, където ще ви срещнем с д-р Димитър Беров от Лабораторията по морска екология към ИБЕИ на БАН. Фокус на Лабораторията в последните години са крайбрежните екосистеми - влиянието на замърсяването и урбанизацията върху тях, разпространението и състоянието на емблематични местообитания, състоянието на рибните популации, обект на промишлен риболов, управлението на ползването на морските природни ресурси.
 
Лекцията е част от Курс по опазване на биоразнообразието, организиран от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Future environmentalists", финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия. Курсът се провежда в партньорство с Клуба на пътешественика и неговата рубрика “Еко бюлетин”.

Вход свободен!