bg en

"Картали 2007" приключи

16.05.2007
Вечерите край огъня преминаваха в лекции - за лешоядите и методите на маркиране с цветни пръстени, за мониторинга на обикновените видове птици, използването на ДНК анализи в природозащитата и консервационната генетика, както и със съвременните подходи в природозащитата, видове, места и местообитания, значението на лова за природата и много други.
По време на академията бяха направени подхранвания на лешояди за мониторинг на видовете. Под ръководството на Недко Недялков и Димитър Плачийски бе извършен мониторинг на гнездящите белоглави лешояди в района, за определяне успеха от гнездовия период. Търсени бяха гнезда на египетски лешояди и проверявани стари, вече известни, за което отговаряше най-важният човек в лагера – коменданта Николай Терзиев. За съжаление само едно гнездо бе потвърдено. Търсеха се влечуги и земноводни в района на лагера, а ръководители бяха Николай Цанков и Георги Попгеоргиев. Интересна находка беше откритата пепелянка, която все пак не ухапа никой, както и голям стрелец, няколко вида гущери, жаби, и разбира се, сухоземни костенурки, които старателно бяха определяни, записвани, измервани и претеглени за определяне на тяхната плътност.
Владимир Трифонов заведе малка група от лагерниците за търсене на орхидеи, а най-интересното беше, че едва на връщане най-сетне бе открита орхидеята Дремников главопрашник, когато вече почти бяхме загубили всякаква надежда за това. Разбира се, участниците научиха и много за различните видове растения, които се срещат в този район.
Последните дни се пътуваше с лодка, умело управлявана от Чефи /Стефан Аврамов, за наблюдение на скалите по бреговете на яз. “Студен кладенец”. Намериха се гнезда на черни щъркели и най-важното - няколко нови гнезда на белоглав лешояд, както и една прекрасна скала, на която едновременно гнездяха 7 вида птици, някои от тях – в колонии. Неописуема гледка!
В крайна сметка районът бе „изтършуван” за птици, храстите за змии и гущери и земята за растения. И всичко бе гарнирано с невероятни емоции и преживявания, както и придобити много нови умения.
В края никой не искаше да остави мястото, където живяхме 6 дни, нито да оставим двете кучета, които живяха с нас и ни пазеха от вълците. Всички участници в лагера бяха много усмихнати и лъчезарни, дори след тежките дни на ходене под безмилостното слънце, което ни грееше и гореше всеки ден без почивка. Всички бяха възхитени и се зарекоха да се върнат отново на това докоснато от Бога място, за да усетят пак Вълшебството, наречено студентска академия “Картали”.

Яна и Ваня