bg en

«Изпрати 1 смс – спаси 1 кв.м природа!»

18.10.2007
Значителна част от България е частна собственост, това включва пясъчни дюни, ливади с локални ендемични видове като родопски крем или световно застрашени растения като провансалски салеп и калописиева орхидея, уникални вековни дъбови и кестенови гори. Всички те са извън защитени територии и опазването им зависи основно от съзнанието на собственика на територията. Тези земи са ниска категория и цените им варират между 100 и 1000 лв. за декар.

С всяка изминала година България с бързи стъпки се „освобождава” от своята ценна природа и дава приоритет на псевдо-инвеститори, строежи, изсечени гори, неустойчиво използвани земи. Затова нуждата от запазване на земи и гори с висока консервационна стойност напоследък става все по-голяма, предвид безпрецедентните посегателства – Странджа, Иракли, Родопите, Пирин, Рила.

Затова ако сте ЗА дива природа и ако искате редките видове и красивите пейзажи да бъдат запазени за по-дълго – включете се.

Във всеки договор (нотариален акт) за закупуване на земя ще бъде записано изрично условие, че тези земи ще запазят предназначението си и ще се използват само с консервационна цел.

Българска фондация Биоразнообразие вече 14 години работи за опазване на българската природа, регистрирана е в обществена полза и ежегодно се отчита в публичния регистър.

За изпращането на дарителски SMS ще бъдете таксувани с 1,20 лв. с ДДС.