bg en

„Европейските местообитания под заплаха"

Европейските местообитания
13.03.2017
Тази година за първи път се публикува Червен списък (Червена книга) на всички местообитания (хабитати) в Европа. Над 300 експерти допринесоха със своите знания и опит, за да се направи оценка на заплахите за 490 морски, сладководни и сухоземни местообитания в 35 страни на Европа – от Полярния кръг до Средиземорието, и в заобикалящите континента крайбрежни води на Северния Атлантик, Балтийско, Средиземно и Черно море. Европейският Червен списък на местообитанията се подпоимага от Европейската комисия и се осъществи в сътрудничество между IUCN, Alterra-Wageningen и Naturebureau - UK.

Резултатите от работата са достатъчно показателни за това какво се случва с природата на континента, на който живеем и ние – българите!

С тях ще ни запознае доц. д-р Росен Цонев от Катедра Екология и ОПС на СУ, единствен съ-автор от България в Червения списък и координатор за информацията от нашата страна за сухоземните и сладководните местообитания.

Темата: „Европейските местообитания под заплаха - първа червена книга на местообитанията в Европа"

Часът и мястото: 15. 03. (сряда), от 18:30 ч. в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.