bg en

"Директори на водопад" и опазване на Камешнишките водопади

"Директори на водопад" и опазване на Камешнишките водопади
През август 2015 активни граждани започнаха кампания за спасяването на Камешнишките водопади в Беласица, когато МОСВ съгласува проект за изграждане на миниВЕЦ над водопадите, което би довело до пресушаването им през голяма част от годината, унищожаване на местообитанията на редки и защитени растения и животни, изсичане на вековни дървета и нарушаване на екологично равновесие в района. Кампанията включваше подписка за опазването на Камешнишкия водопад на територията на Природен парк „Беласица” от инвестиционно намерение „Изграждане на МВЕЦ на р.Камешница”. Подписката беше подкрепена от Коалиция „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара, инициатива „Прозрачни планини”, инициатива „Зелени закони” и др. организации.
 
С цел популяризиране на случая беше организиран и благотворителен сборен концерт в София на 21.10.2015 г.„Директор на водопад” с участието на Ревю, Миленита, Тъпани и гайди, Jarava и др. По време на концерта над 340 души подкрепиха подписката, а онлайн подписите достигнаха 1036. Бяха събрани и дарения в размер на 237,27 лв. за организиране на акция на терен. За момента този обществен натиск дава резултати, тъй като строежът на МВЕЦ е спрян.
 
Повече информация:
Фейсбук събитие "Директори на водопад"
Онлайн подписка в Avaaz