bg en

„Делфини и хора - съжителство в морето“, организирана от СДП "Балкани"

Делфини
Кампанията започва от 2014 и се организира от СДП „Балкани“ по проект „Делфини и хора - съжителство в морето“, но в началото на 2016 има първите си значителни резултати. Целта на проекта е намаляване на конфликта между рибарството и делфините в българската акватория на Черно море. Взаимодействието на китоподобните бозайници с рибарството е световен проблем. От една страна, загубата на улов, причинена от делфините, е съществен проблем със сериозни икономически последици за рибарството - преки щети като кражбата на риба, повреждане на риболовният инвентар, а също и намаляване на улова. Тези фактори често водят до негативно отношение на рибарите към защитените бозайници и в някои случаи те се опитват да ги прогонят чрез опасни методи. От друга страна, приуловът (случайно хванатите и заплетени в мрежите животни) на делфини в морския риболов е все по-наболял международен екологичен, социален и икономически проблем. Този глобален проблем, породен от отрицателното взаимодействие между риболовната индустрия и морските бозайници, се наблюдава и в Черно море. Стартирането на дейностите по проекта са провокирани именно от все по- наболяващият му характер и в България.
 
През 2015 стартира поставянето на т.нар. „пингери“ в района на Северното Черноморие, а в началото на 2016 кампанията обхваща и Южното Черноморие. Пингърите са устройства, които излъчват ултразвуци и държат на разстояние делфините от рибарските мрежи, без да им вредят и без да ги прогонват от местообитанията им. Проучването на действието на пингърите в условията на българската акватория на Черно море е пилотно за страната, за да се покаже на заинтересованите страни (рибари, институции и научните среди), че устройствата могат да повлияят в положителна посока при решаването на проблема със заплитането на делфини и то без негативни последствия. До този момент, резултатите от проучването показват значително намаляване на щетите върху риболовните съоръжения и положително действие на пингърите. Не се отчита негативно въздействие върху делфините и рибата. Положителните резултати и обратната връзка от рибарите предизвикват интерес и желание за използването на пингъри и сред останалите рибари, както и сред държавните институции. Използването на пингъри като превантивна мярка ще понижи случаите на заплитане и умиране на делфини в рибарски мрежи, както и ще повиши положителното отношение на рибарите към делфините. В дългосрочен план то може значително да намали конфликта между хора и делфини и да осигури мирното им съжителство в морето.
 
Повече за проекта:
Резултати от пилотно проучване на методи за превенция на щети от делфини