bg en

„Бетономорие или Черноморие“ - втора лекция от курса "Опазване на биоразнообразието"

Алепу
11.04.2019
На 29 март от 19:00 часа в Клуба на пътешественика в София се срещнахме с част от хората, които посвещават времето си на опазване на Черноморското крайбрежие. Лектори бяха Андрей Ковачев от СДП "Балкани", Тома Белев от "Асоциацията на парковете в България" и Люба Батембергска от "Да спасим Карадере".
 
Андрей Ковачев от СДП "Балкани" ни разказа за видовете дюни, тяхното образуване и свързаните с различните видове дюни животински и растителни видове. Говорихме за това по какво се различават, какво ги разрушава и как може да ги опазим.
 
Тома Белев от "Асоциацията на парковете в България" направи кратък преглед на заплахите по места на Българското Черноморие. За да проверят плановете за дадено място, първо трябва да се провери общия устройствен план (ОУП) на общината, в която попада. Това е рамково предвиждане, което регламентира кои територии ще са горски, кои земеделски, кои са населени места и кои са предвидени за урбанизиране и разширяване на населените места, къде ще преминават пътища, далекопроводи и т.н. Г-н Белев ни запозна с текущото състояние на черноморските общи устройствени планове и процедурата за тяхното приемане. В момента актуални общи устройствени планове имат Бургас, Варна и Созопол, а в процес на приемане е Приморско. ОУП не може да се обжалва, само екологичната оценка към плана. За Приморско се обжалва както от общината, така и от фирми и НПО. В напреднала фаза е и Планът на Шабла. Тома Белев представи по-подробно и казуса с Царево, където в момента не може нищо да се прави, тъй като няма влязъл в сила ОУП, тъй като изготвения преди 10 години отменя действието на предишния, но в същото време поради обжалване на екологичната му оценка не е влязъл в сила. Зададоха се много въпроси за Алепу, Липите, Арапя, Карадере, Иракли и т.н.
 
Люба Батембергска представи механизмите за гражданско участие, с които разполагаме съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт.  По този закон е стартирана национална гражданска инициатива за опазване на Черноморието, като Народното събрание ще е задължено да разгледа исканията и да изпрати писмен отговор по тях. Повече информация за инициативата може да се намери тук: https://www.facebook.com/People4Nature/posts/635715446881384. На линка е поместена и бланката за събиране на подписи, която всеки може да изтегли и след събиране на подписи да изпрати на адрес:  гр. София, ул.”Екзарх Йосиф” 37. В закона няма заложен минимум за брой подписи, които трябва да се съберат, но инициативният комитет вярва, че чрез подписката можем да информираме много хора за случващото се по морето и че ако повече хора са подкрепили инициативата, на нейните предложения ще се обърне повече внимание.
 
Пълен запис на лекцията може да изгледате тук: https://www.facebook.com/biodiversity.bg/videos/556839728158842/

Лекцията е част от Курс по опазване на биоразнообразието, организиран от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Бъдещи природозащитници", който се изпълнява с подкрепата на програма Еразъм + на Европейската комисия.