bg en

„Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите”

евронатур
14.03.2013
Това е първият трансграничен проект за опазване на планината Беласица в три държави. Основната цел на проекта „Беласица отвъд граници” е да допринесе за опазване и популяризиране на уникалната природа на планината Беласица, разделена между три държави. Конкретните задачи, които стоят пред екипа за изпълнение на проекта са:
1. Развитие на международно партньорство за опазване на Беласица, включващо обмен на опит и изграждане на капацитет както сред партньорите по проекта, така и сред местното население в трите държави.
2. Популяризиране на ползите от екотуризма като мярка за икономическо развитие на района и дългосрочна перспектива за опазване на природата.
3. Повишаване на информираността на обществеността относно уникалната природа на Беласица.
Проектът стартира в началото на 2013 г. и е с продължителност 3 години, през които ще се осъществят редица дейности както в България, така и на македонска и гръцка територия. Ще се проведат няколко международни младежки лагера и обменно пътуване за студенти; специализирани обучения за предлагащите туристически услуги в региона, включително водачи. Ще бъдат разработени нова туристическа инфраструктура и услуги, фотоконкурс ще предизвика вниманието на любители фотографи. Ще се положат усилия за рекламирането на Беласица като единна екотуристическа дестинация.
Българските партньори по проекта са Българска фондация Биоразнообразие и Дирекция на Природен парк „Беласица”; от гръцка страна това е Управляващият орган на Национален парк „Езеро Керкини”; от македонска – Екологичното сдружение „Планетум” и от германска – Евронатур.
На 14 март ще се проведе стартова среща на всички партньори в с. Коларово, в сградата на ДПП „Беласица”.
Проектът е на обща стойност 203 177 евро и се съфинансира (50%) от Немската федерална фондация за околна среда.

За повече информация:
Латинка Топалова-Жежиха, ръководител на проекта
Моб. тел.: 0896798913, e-mail: latinka@biodiversity.bg