bg en

Зеленият ден на УниКредит в България помогна на десетки защитени и градски територии, свързани с биоразнообразието

Зелен ден 2022
19.05.2022
Над 800 служители на УниКредит в България и техните семейства помогнаха с доброволен труд за екологични каузи в цялата страна в първия по рода си Зелен ден на банката. Обхванати бяха 12 защитени местности в София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Варна, Бургас и Благоевград. Инициатива беше организирана в партньорство с Българска фондация Биоразнообразие и техни колеги и съмишленици от паркови дирекции, РИОСВ, местни организации и активисти.

Служителите на банката, заедно със семействата си, ремонтираха и облагородяваха туристическа инфраструктура, засаждаха нови растения, чистиха, боядисваха през съботния и неделен ден (14-15 май). 

Надяваме се, че примерът на УниКредит ще е заразителен. Служителите на банката и семействата им не просто отделиха време и сили, но и го направиха по най-ефективния начин – на малки групи и според потребностите на всяка защитена местност“, каза Румяна Иванова, директор на фондация Биоразнообразие.

Зеленият ден на УниКредит е част от цялостната ангажираност на банката с темата за устойчивото развитие (ESG). Но за нас е важно, че служителите посетиха различни защитени територии и се запознаха с тяхната ценност. Вярваме, че много от тях ще се върнат обратно със семействата си и в тяхно лице ще открием нови приятели на българската природа.
 
Описание на дейностите в страната:
Град Местност Дейности
СОФИЯ 1
 
Ботаническа градина на БАН Залесяване с медоносни видове растения в градска среда
 
СОФИЯ 2
 
Природен парк Витоша Боядисване на зимната маркировка към Живата вода (с. Боснек от юг)
Почистване на канавките по изградени алеи (Златните мостове)
Освежаване на съществуващи кътове за отдих - боядисване, лакиране (Момина скала)
 
ПЛОВДИВ
 
Асеновград изграждане на инфраструктура за Ботаническата градина.
 
БУРГАС
 
Защитена местност Атанасовско езеро
 
Пътека на саблеклюна - косене на трева, почистване на района, монтаж на табели, ремонт на наблюдателницата "Яйцето",
Пространство "симБиотично" – подготовка за новия туристически сезон
РУСЕ
 
Природен парк Русенски Лом почистване на туристически пътеки
Маршрут 1: Ивановски скални църкви - Кошов
Маршрут 2: Червен - Кошов
 
ПЛЕВЕН
 
Парк Кайлъка Подобряване на инфраструктурата в парка – малки ремонти, лакиране
Обозначаване на дървета с табелки с имената им и информация
 
СТАРА ЗАГОРА
 
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани Акция по почистване и ремонт в и около Центъра
 
ВАРНА
 
с. Кичево - Конна база, ЗМ Батова почистване на Защитена местност Батова в района на село Кичево (маркирани пътеки и пространство за пикник)
БЛАГОЕВГРАД
 
Национален парк Рила
 
Ремонт на туристическа инфраструктура по пътя за х. Македония
Боядисвана на централният вход и табелите
Почистване на туристически маршрути
За деца – екскурзия до най-високото дърво в България