bg en

Заседание на УС на БФБ на 23 май 2024 г. в ЩРАК

УС
02.05.2024
Изпълнителният директор на БФБ свиква заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 23.05.2024 г. от 13.30 до 17:00 часа в пространството ЩРАК в София, на ул. Христо Белчев 3 (партер) при следният дневен ред:
 
0. Избор на председател и водещ протокол 13:30 – 13:40
1. Представяне и приемане на отчет за дейността на Фондацията през 2023 г. 13:40 – 14:40
2. Представяне и приемане на финансов отчет за 2023 г. и представяне на финансова прогноза за 2024 г. 14:40 – 15:40
3. Решение за отчисление на % от приходите на стопанска дейност към Фонд Биоразнообразие 15:40 – 16:00
4. Решение за формиране на оперативен екип на Фонд Биоразнообразие (дарителски екип) и годишен план за инвестиране на средства от Фонда 16:00 – 16:30
5. Решение за излъчване на представители на БФБ в СРГО (Съвет за развитие на гражданското общество) към Министерски съвет 16:30 – 16:45
7. Други 16:45 – 17:00