bg en

Запознайте се с пилотните зони на проект SaveGREEN

re
02.11.2022

Макар и важни за много области от живота и особено за опазване на биологичното разнообразие, екокоридорите са застрашени от липсата на адекватно планиране на икономическото развитие. Те са пресичани и прекъсвани от дейности на линейната транспортна инфраструктура, градското развитие, интензивното земеделие, неподходящо управление на горите и водите. Често транспортът е причина и за смъртни случаи на диви животни  и става причина за намаляване на броя и репродуктивния успех на ключови биологични видове, както и ефективността на екосистемните услуги, от които всички зависим.

Проект SaveGREEN, който Българска фондация Биоразнообразие изпълнява в партньорство с Черноморска мрежа на НПО и с още 11 институции и организации от Централна и Източна Европа и Балканския полуостров разработва ресурсни материали по темата за екологичните коридори и зелената инфраструктура.

Дейностите на проекта се изпълняват в 8 пилотни зони. Вече ви представихме българската зона Рила - Верила - Краище. Запознайте се и с останалите седем.

1.Гората Кобернаусер (Австрия)
2.Пьотшинг, Алпийско - Карпатски коридор (Австрия)
3.Трансгранична зона Бескиди - Кисуце (Чешка република-Словакия)
4.Трансгранична зона Новохрад - Ноград (Словакия-Унгария)
5.Закарпатска област (Украйна)
6.Долината на Муреш (Арад - Дева, Румъния)
7.Долината на Муреш (Търгу Муреш - Търгу Нямц, Румъния)

Проектът е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020.
Повече за дейностите му и за асоциираните му партньори можете да научите от официалния уебсайт на SaveGREEN www.interreg-danube.eu/savegreen, от страницата на БФБ, както и ако следвате #SaveGREEN в социалните медии