bg en

Възстановяване на чешми започва в община Тополовград

среща
20.01.2023
На 16 януари 2023  г. в Тополовград се проведе встъпителната среща на партньорите Община Тополовград и Българска фондация „Биоразнообразие“ (БФБ), с която стартира изпълнението на проект за възстановяване на чешми и малки влажни зони в землището на с. Орешник. Заместник-кметът на Общината Данчо Трифонов, главният счетоводител Кирил Киров и членът на Управителния съвет на БФБ Росен Василев подписаха партньорско споразумение.

Проектът „Чешми и малки влажни зони - извор на живот за добруването на биоразнообразието и хората“ ще се изпълнява в периода януари 2023 – юни 2024 г. Предвидено е експертно проучване на състоянието на чешмите и малките водоеми в землището на с. Орешник, община Тополовград, и възстановяване на поне 3 чешми и 1 влажна зона. Ще бъде потърсено знанието за това как се правят и поддържат такива съоръжения, ще бъдат обучени местни доброволци, които да се грижат за чешмите след края на проекта, а община Тополовград ще получи насоки за продължението на тези дейности. Необходимите средства в размер на 35 600 евро са осигурени от Европейския съюз в рамките на проекта BESTbelt.

Стара традиция на Балканите е да се градят чешми - в села, покрай пътища, в гори, в пасища. Тези чешми са в полза на хората, животновъдството и туризма, но са много важни за биоразнообразието. Коритата на чешмите, малките поточета и временни езерца покрай тях представляват микро-хабитати, които са жизнено важни за голям брой растения, насекоми, земноводни, птици… Напоследък, много чешми в Сакар са изоставени и имат нужда от възстановяване и поддръжка. В условията на засушаване на климата, тяхното значение за хората и природата става още по-голямо. Участниците в проекта се надяват, че ще успят да помогнат за подобряване състоянието на чешмите и за запазване на местното знание, което е безценно.