bg en

VMware България за проекта "Човешка Суперсила" - награда на журито

Награда на журито
Номинацията е за фирма VMware България и тяхната инициатива "Човешка Суперсила". Това е дългосрочен проект на "зеления" доброволчески екип на VMware България. Целта му е да насърчи намаляването на вредния отпечатък от човешките дейности върху качеството на въздуха и околната среда, като чрез игра и точкова система насърчава служителите на компанията да се придвижват и пътуват по-екосъобразно. Всеки участник отчита в какви активности се е включил, като критериите са да върви, бяга или кара колело вместо да използва своя автомобил, а накрая на месеца се определя победителя. В играта могат да бъдат получени допълнителни точки и за всеки един отказан пластмасов артикул. В инициативата са включени още - лекции на тема рециклиране, zero waste; засаждане на дървета с gorata.bg; включване в "Капачки за бъдеще" и доброволчески акции за почистване на боклуци от бреговете на язовир Искър, парк Въртопо, Стара планина и Родопите.
 
От инициативата "Човешка Суперсила" (Human Superpower) за придвижване без кола са спестени до момента 1482.11798 кг CO2 и над 9000 пластмасови артикула за еднократна употреба от служителите на фирмата. При инициативите за почистване, над 1000 чувала боклук са почистени от различни природни паркове. Всички доброволци в инициативите изразяват своето удовлетворение от възможността да помогнат в начинанието за опазването на околната среда и качеството на въздуха.

За повече информация: https://dev.bg/company/vmware-bulgaria/ https://blogs.vmware.com/bulgaria/2019/11/22/the-complete-u-teodora-todorova-hristov-technical-marketing-expert/