bg en

В Седмицата на гората - лекция на тема 'Старите гори и тяхното опазване' в Биологически факултет

re
27.03.2023
В Седмицата на гората Българска фондация Биоразнообразие и Студентски клуб "Голямата картина" ви канят на лекция за старите гори на България и тяхното опазване, която ще се проведе на 4 април от 18:30 ч. в зала 163 на Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

В априлското издание на подновените срещи на експерти с практически опит в природозащитата и студенти от Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", заедно с Нели Дончева - ръководител на програма "Гори" във WWF-Bulgaria ще потърсим отговор на въпроси като:

- Какво е състоянието на горите у нас, особено на старите гори?

- Какво е видовото многообразие, как и от кого се поддържат горите, за да бъдат устойчиви?

- Кои са основните предизвикателства пред старите гори днес?

- Представляват ли ефектите от климатичните промени сериозна заплаха за горите у нас?

- Кога човешката намеса е оправдана?

Вход свободен. За повече информация вижте и Фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/3358073401125048/

Лекциите - дискусии в Биологическия факултет са част от проект “Природата няма глас, тя има нас”, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство със СНЦ “Зелени Балкани” и с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg