bg en

Удивителни факти и цифри от проекта „Game On“

game on
17.10.2022
Инициатива по проекта „Game On“ – анкета в осем държави
 
В рамките на проекта „Game On“ нашата цел е да насърчим младежите по света да предприемат действия и да реагират на заплахата, която климатичните промени представляват за човечеството. Всеки ден ние се стараем да повишаваме осведомеността сред обществото по теми, свързани с околната среда, да изграждаме общности и да постигаме положителна промяна в поведението на хората. Принос в тази насока е и наскоро публикуваната анкета от 8 държави, която разкрива няколко удивителни факта и цифри от инициативата по проекта „Game On“.
 
Последиците от климатичните промени вече не са далечен кошмар. Усещаме ги в ежедневието си. Ставаме свидетели на суши, внезапни наводнения, горещини и безпрецедентни метеорологични явления, които са се случвали изключително рядко преди. Времето за действие изтича, а вече може и да сме закъснели. С правилните мерки обаче все още можем да смекчим и евентуално да забавим тези процеси.

Радваме се, че младите хора по света са отворени към „зелените“ послания и проявяват дълбока загриженост за съдбата на планетата. За щастие, това поведение е заразно и към климатичната революция се присъединяват все повече и повече представители на по-старите поколения. Тази промяна в мирогледа се разглежда в анкета, изготвена по проекта „Game On“, в която са записани и анализирани отговорите на 2000 души в 8 европейски държави. Благодарение на проучването учените разполагат с огромно количество важни данни, но също и с няколко интересни, изненадващи и определено обнадеждаващи факти. Ето една част от информацията, която разглеждаме в тази статия.
 
  • Съгласно проучването 26% от хората възприемат промените в климата като огромен проблем. Може и да не е голям процент, но, ако значителна част от тези хора предприемат действия, това може да доведе до голяма промяна.
  • 70% от респондентите разпознават учените като най-достоверния източник на информация относно климатичните промени. Много е обнадеждаващо да се прочете такова нещо, след като напоследък социалните медии бълват погрешна информация и конспиративни теории.
  • 58% от респондентите посочват телевизията, а 43,5% споменават уеб сайтове за новини като основен източник на информация. Това означава, че каналът за комуникация е от голямо значение, когато се предават послания за промените в климата.
  • Важно е и кой предава тези зелени послания: в Румъния екоактивистите от неправителствени организации са най-достоверният източник на информация, докато в Германия младите хора вярват на казаното от политическите лидери по този въпрос.
  • Има съществени разлики в отговорите на мъжете и жените. 71% от жените вярват, че глобалното затопляне е реален проблем, а само 60% от мъжете са на това мнение. Жените (81%) е по-вероятно да мислят, че промените в климата се дължат на човешките действия, докато само 72% от мъжете твърдят същото.
  • И един лъч надежда: От проучването става ясно, че 45% от хората между 26-35-годишна възраст са склонни да плащат повече за по-екологосъобразни продукти. Съгласно казаното от респондентите два пъти повече хора планират да използват източници на възобновяема енергия през 2022 г., отколкото през предходната година.
За да завършим този списък с удивителни факти, ще ви споделим, че болшинството от анкетираните са съгласни, че образованието е една от най-важните области за повишаването на осведомеността относно промените в климата. Цялата ни надежда е в младото поколение, чийто живот ще бъде засегнат в огромна степен от този проблем, ако не действаме заедно.

Прочетете пълната анкета на Omnibus тук.