bg en

Учители от цяла България работиха за ефективното включване на темата за климата в образователната програма

обучение
06.12.2022
На 3-ти и 4-ти декември над 40 преподаватели от цялата страна работиха заедно с Българска фондация „Биоразнообразие“ и партньорите ни от Джуниър Ачийвмънт за активното включване на темата за климатичните промени в учебните дисциплини. Мисията се оказа възможна, като практическите задачи и адаптираните образователни материали, разработени в рамките на проект Climategameon, намериха мястото си в учебната програма.

Първата част на работилницата включваше представяне на законовите, икономическите и социалните измерения на климатичните промени, представени от Георги Стефанов – университетски преподавател и дългогодишен ръководител на екип „Климат“ в WWF, който акцентира върху ангажимента на България да включи хоризонтално в образователната си система темата за климата. Въпреки положените усилия от страна на институциите, той засегна нуждата от цялостна реформа и по-висока ефективност на включването на темата като направи паралел между многочислените ученическите климатични движения в някои европейски държави и по-малката им численост в България.

Вера Петканчин от Джуниър Ачийвмънт представи подробно образователните материали и предложи възможности за съвместното използване на презентации, видео материали и активности, а Сашка Витанова от фондация „Естествоизпитатели“ фасилитира събитието и демонстрира практически ефективността на игровия подход в ученето.

В редица дискусии, преподаватели споделиха, че инерцията в образователната система е силна, но структурата на сегашната образователна система все пак позволява прилагането на интердисциплинарен подход на най-инициативните учители. Учители по различни предмети могат да организират общи практически занимания. Това видяхме и по време на работилниците, където преподаватели по биология, химия, икономика, география, чужди езици, информатика, технологии и предприемачество работиха в смесени екипи и планираха въвеждането на представеното съдържание в различните дисциплини.
 
Важно както за нас като организатори, така и за учителите, ключово значение има работата в общност, усещането за създаване на такава и привличането на съмишлениици. Надяваме се че положихме основите на още една такава, която предстои да се развива. Темата за климатичните промени привлече интереса на над 120 учители, като с нашите партньори обмисляме следваща работилница за всички, които не успяха да се включат в пилотните 2 работилници. Всички преподаватели във формалното и неформалното образование, които проявяват интерес да участват в тестовите работилници или да получат материалите във финалния им вид, могат да се запишат тук https://forms.gle/YPHnQpjbxpSa6etV8.

Събитието се организира със съдействието на „Фабрика за идеи“ по проект “Game On | Don't let climate change end the game!” с подкрепата на програма DEAR на Европейската комисия. Партньор по проекта в България е Българска фондация Биоразнообразие.