bg en

Среща на Управителния съвет на фондация Биоразнообразие

среща
01.04.2022
На 27-ми април 2022 г. от 11:00 до 16:00 часа ще се проведе присъствено заседание на УС на БФБ при следния дневен ред:
1.       Представяне и приемане на отчет за дейностите на БФБ през 2021 г.
2.       Представяне и приемане на финансов отчет на БФБ за 2021 г.
3.       Представяне и приемане на предложения за промени в Устава на Фондацията.
4.       Представяне на Brandbook и актуализирана версия на логото на Фондацията.
Заседанието ще се проведе в офиса на Фондацията – гр. София 1000, ул.Триадица №6, офис 504