bg en

Шест младежки проекта получиха финансова подкрепа в конкурс Youth on the Move

mladeji
28.01.2022
Българска фондация Биоразнообразие финансира младежки организации за дейности по информиране, въвличане и застъпничество по темите за  климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното разнообразие и природните ресурси, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на климатичните промени в България. Получени са общо 15 предложения, от които ще бъдат подпомогнати 6 инициативи с общ награден фонд от 29272 лв., осигурен чрез проект „Game over? Do not let climate change end the game”, съфинансиран от програма DEAR на ЕК. Проектите ще бъдат изпълнени в периода януари – октомври 2022 г.  
 
Проект "Стани застъпник за Земята заедно с Кан Академия!" на сдружение "Образование без раници". Целта на проекта е младите хора в България да се информират своевременно и от достоверни източници за екологичните и климатични проблеми и за възможностите да допринесат и да се застъпват в борбата с климатичните промени на глобално и на битово ниво - с действия по опазване на екосистемите и биоразнообразието, информиране на своите семейства, приятели и съграждани за възможните опасности и за подобряване на въздействието на човека върху околната среда. Това е бъде постигнато чрез онлайн кампания в социалните мрежи на Кан Академия, включваща: онлайн състезание в най-голямата световна образователна платформа - Кан Академия в курса по Екология и Биология; среща - дискусия с еколози в София за най-активните участници в състезанието; Кампания в социалните мрежи YouTube, Facebook, Instagram с призиви и практични съвети от участниците от състезанието, студенти, доброволци и еколози за превенция на негативното човешко въздействие върху климата и биоразнообразието на локално ниво; изработване и разпространяване на онлайн информационни материали. Партньор в проекта е Биологическия факултет в СУ.
 
Създаване на тематични туристически маршрути в района на Велико Търново от Сдружение "Свят на бъдещето". Проектът включва изграждане на 4 „климатични пътеки“ с информационни табла, които представят примери от региона, научни доказателства, текущи процеси, решения и вдъхновяващи постижения по темата за климатичните промени и тяхното въздействие и необходимите действия за намаляване и адаптация. Целта на проекта е да се повиши разбирането за климатичните промени чрез реални примери, обстоятелства и явления от региона, които са ясно видими в бита, ежедневието и поминъка, така че всеки „достигнат“ от проекта да погледне заобикалящата го среда през призмата на климатичните промени и да усети необходимостта от природосъобразност на ежедневните си навици. Всеки маршрут ще обхваща различни местообитания, най-общо горски, речен, урбанизиран и земеделски. За всяка от тематичните климатични пътеки ще има организирано събитие с образователен, спортен и опознавателен характер за популяризирането на маршрутите и техните теми. Партньори в проекта са „TarnovoRUNS" и Сдружение Балканка.
 
Фондация Рефлектор, WHY GREEN? Проектът цели да адресира  липсата на информираност относно климатичните промени в българското общество, скептицизмът и пренебрежението към зелените каузи, да повиши осведомеността и да предизвика дискусии по най-горещите въпроси, които вълнуват младите хора във връзка с климатичните промени, опасностите, предизвикателствата и възможните решения, както на индивидуално, така и на обществено и глобално ниво. Основна дейност по проекта е да провокира младежи към критично мислене и да повиши интереса им относно климатичните промени като им предостави възможността да зададат своите въпроси, които ще намерят отговор от експерти – биолози, еколози, природозащитници, изследователи и ще бъдат популяризирани чрез онлайн платформа и ПР кампания. Проектът ще създаде и популяризира интервюта със световни организации, посветени на борбата с климатичните промени.


Проект „Климат и съзнание“ на Доброволчески младежки клуб към Социална фондация „Инди-Рома 97”. Целта на проекта е формиране на „климатично съзнание” у младите хора, следствие на което те да формират отговорни отношения и намерения към хората и природата. Дейности: прожекция на документален филм; интерактивен тренинг чрез природни констелации и природен театър; арт изложба; дискусия в 3 части по метода световно кафене и форум театър с цел изготвяне на предложенията за младежки инициативи свързани със застъпничество относно климатичните промени. Идеите ще бъдат представени пред  общински комисии „Европейска интеграция, Земеделие и Екология” и „Здравеопазване, Образование и култура”. Партньор: Сдружение „Югозападен обществено-информационен център” Благоевград.
 
Летни лагери за “Равнопоставеност и климатична справедливост“ чрез къмпингуване в Родопа планина и организиране на Екологичен младежки фестивал" Невястата" на сдружение "Млади изследователи за младежко развитие" Смолян. Целта на проекта е да създаде у жителите на област Смолян заинтересованост към еко проблемите, с които се сблъсква светът, посредством реализиране на редица дейности и информационни кампании за въвличане младежите от областта и създаване на чувство на лична отговорност и лична мотивация за предприемане целенасочени действия с еко насоченост. Сред планираните дейности са: провеждане на еко фестивал "Невястата" със следните модули: младежки палатков лагер; лятно кино, почистване на езеро "Лагера", концерт на млади таланти, демонстрация по еко земеделие и еко-строителство, игри и спортни занимания, доброволческо реалити; серия обучения в  младежко пространство Смолян; работилница за рециклиране, придружена с посещения, срещи с експерти и представители на бизнеса и практически дейности по компостиране, готвене и рециклиране, еко хепънинг с цел набиране на средства за финансиране на младежки проекти, инициатива „Книги за смет“, конкурс за еко облекло с награда. В рамките на проекта ще бъдат подпомогнати младежки инициативи и практически идеи за намаляване на въглеродния отпечатък- в плейсмейкинг пространство в Смолян, чрез ателиета, обучения и демо сесии, напр. изработка на платнени торби от отпадъци от шивашки цехове и стари тениски.
 
Предай грижата за природата. СНЦ „Блян за романтика, цветя и космос“ заедно с ,,Градски ученически парламент” Велико Търново ще организират обучение за подобряване на политиките за борба с климатичните промени в България. Целта е да се съберат младежи от цялата страна в младежка среща с експерти, по време на която ученици от горен гимназиален етап да научат повече за климатичните промени и действията, които могат да се предприемат за опазване на нашата планета. По време на събитието лекторите различни теми, които не само теоретично ще запознаят участници с опазването на природата и климатичните промени, но също така ще включват практически дейности, които да подпомогнат опазването на природата (напр. как правилно се засаждат дървета). След обучението, участниците ще бъдат насърчени да предадат наученото чрез инициирани от тях лекции в училищата, от които идват, както и да инициират дейности в собствените им градове и училищни общности, напр. засаждане на дървета и почистване на замърсени площи. Мисиите по градове ще бъдат обмислени съвместно със съучениците им по време на лекциите в училищата.