bg en

Резултати от проучванията на съоръженията по АМ „Струма“, ЛОТ 1 бяха представени пред регионални и национални медии

медии
28.10.2022
Българска фондация Биоразнообразие, Черноморска мрежа на НПО и Югозападно държавно предприятие представиха изводи и препоръки във връзка със съоръженията за преминаване на животни по ЛОТ 1, автомагистрала „Струма“ пред регионални и национални медии. Изследванията се провеждат по проект SaveGREEN.
Надлез за мечки и подлез, условно определен за преминаването на вълци са две от съоръженията, намиращи се в района на ЛОТ 1 на АМ Струма. В близост има и виадукт, който, поради своята големина, е едно от удобните места за преминаване на животни.

Ръководителят на проекта SaveGREEN за България Петко Цветков от Българска фондация Биоразнообразие разказа, че основната задача на проекта е да оцени и подпомогне функционирането на екологичните коридори. Това са местата, където дивите животни намират най-добри условия, за да преминават от едно място на друго.

В момента се събира информация доколко тези съоръжения са полезни. За целта са поставени фотокапани, които документират преминаването на животни. На надлеза е констатирано преминаването предимно на по-дребни животни – чакали, лисици и белки. На съседното съоръжение е установено, че са преминавали видри.

Едрите животни са забелязвани рядко. В близост до магистралата е забелязан благороден елен, както и дива свиня. Подлезът за вълци е един от най-интензивно ползваните от животни. Там са установени диви прасета, язовци и други диви животни.

Данните до момента показват, че предимно млади животни преминават по тези съоръжения. Според експертите проходите за диви животни имат нужда от подобрения, едно от тях е в района на надлеза да се засадят храсти и ниски дървета, за да може животните да се чувстват в среда, близка до естествената. Те не трябва да срещат бариери по пътя си, а да преминават безпрепятствено.

Проверка на едно от съоръженията показва, че мрежите не са достатъчно високи и плътни и трябва да бъдат плътно закрепени в земята, за да няма опасност по-дребните животни да се озоват на пътя.

ЮЗДП е асоцииран партньор на проекта SaveGREEN, обясни инж. Ваня Каменова, началник отдел „Програми и проекти“. Една от грижите на Предприятието е стопанисване на дивеча, а специалистите могат да бъдат полезни при определяне на естествените екологични коридори и правилно проектиране при бъдещо изграждане на магистрали.

Пилотната зона Коридор „Рила – Верила – Краище“ работи за популяризирането на екологичните коридори в България и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура.

Партньорите по проекта SaveGREEN работят за повишаване на капацитета на експерти, администрации и медиите в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура върху свързаността на ландшафта, опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на климатичните промени.

Проектът е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, а партньори са природозащитни организации и институции от Австрия, България, Румъния, Словакия, Унгария и Чешка Република. Повече за дейностите му може да научите на: www.interreg-danube.eu/savegreen