bg en

Проект EmpowerUs стартира, за да даде възможност на крайбрежните общности да действат за промяна

kick off meeting
05.10.2022
Европейският съюз стартира нов вълнуващ изследователски проект, за да даде възможност на крайбрежните общности да преминат към по-устойчиво и приобщаващо развитие. EmpowerUs (Социално-икономическо овластяване на крайбрежните общности като потребители на морето за осигуряване на устойчиво крайбрежно развитие) е проект на стойност 6 милиона евро, който стартира по програмата на ЕС Хоризонт Европа на 1 октомври 2022 г. и ще продължи три години.

Крайбрежните общности са изправени пред много предизвикателства, включително екстремни метеорологични условия, свързани с изменението на климата, покачване на морското равнище, натиск от туризма, променящ се риболов и традиционни индустрии и как да се адаптират към устойчивото икономическо развитие. Признавайки, че тези сложни предизвикателства изискват множество интегрирани решения, EmpowerUs е мултидисциплинарен проект за сътрудничество, който ще подкрепи крайбрежните общности в прехода им към по-екологична, икономическа и социална устойчивост.

Работейки с местни, регионални, национални и международни заинтересовани страни, EmpowerUs ще създадат, пилотират и оценяват персонализирани програми за овластяване, за да подкрепят крайбрежните общности в тяхната трансформация към по-устойчиво развитие.

Програмите ще включват портфолио от гъвкави, трансдисциплинарни инструменти за подкрепа на социални иновации, които повишават социално-икономическата устойчивост, благосъстоянието и възможностите за работа за разнообразен набор от членове на общността, като гарантират, че никой не е изоставен. В допълнение, практическите насоки за прилагане на природосъобразни решения за справяне с екологичните проблеми ще позволят на общностите да поемат отговорност за своята устойчивост на климата.

Програмите ще бъдат изпълнени в мрежа от шест пилотни обекта, разположени в България (област Бургас), Кипър (източен регион Лимасол), Финландия (Оландски острови), Ирландия (западно крайбрежие), Норвегия (север) и Испания (северозападно Средиземноморие). Инструментите от програмите за овластяване ще бъдат споделяни безплатно на дигитална платформа, така че всички крайбрежни общности в Европа и извън нея да могат да адаптират и прилагат научените уроци в собствените си сайтове.

Координаторът на проекта EmpowerUs, д-р Maiken Bjørkan, професор по научни изследвания в Nordland Research Institute (Норвегия), каза: „Живеейки край морето, бях свидетел от първа ръка на социалните, икономически и екологични предизвикателства, пред които са изправени крайбрежните общности. За да решим тези проблеми, трябва да работим заедно. Обединяването на мултидисциплинарния опит на екипа на EmpowerUs заедно с живия опит и експертизата на членовете на общността ще бъде мощна комбинация. Вълнувам се да стартирам проекта!“ 

В България партньор е Българска фондация Биоразнообразие и пилотната крайбрежна зона на Атанасовско езеро и Бургас. Научната институция, с която ще работим в най-тясно сътрудничество е Лудвиг Максимилиан Университет в Мюнхен.

EmpowerUs се ръководи от Nordland Research Institute (NRI), Норвегия и обединява 16 партньорски организации от България, Кипър, Дания, Финландия, Германия, Ирландия, Испания и Обединеното кралство. Проектът ще създаде европейско лидерство в социално-икономическото овластяване на ползвателите на морето в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие, Зелената сделка на ЕС и Парижкото споразумение.

Встъпителната партньорска среща на EmpowerUs се проведе в Барселона на 4 и 5 октомври и в нея участва нашият експерт Дияна Костовска от Регионалния офис на БФБ в Бургас. Моля, следвайте @EmpowerUs_EU в Twitter за всички новини.