bg en

“Пишем за климат” - семинар за студенти в две части

seminar
24.10.2022
Семинарът ще се проведе на 26-и и 27-и октомври 2022 г. от 16:30 до 20:00 ч. в зала 13 на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Климент Охридски” (на ул. Московска). В него могат да се включат студенти в сферата на журналистиката и комуникациите. Във фокуса на внимание ще бъдат ролята на масовите комуникации във формирането на обществено мнение и политики за климата, достоверните източници на научните данни по темата, модерни подходи в комуникацията на сложни социални теми, българската реалност по отношение на климатичните промени и въздействието на нашите действия върху живота на хората в Глобалния юг.

Програмата ни цели да подкрепи бъдещите журналисти в България в отразяването и изследването на темата за климатичните промени, тяхното отражение върху биоразнообразието и хората, както и потенциалните решения за смекчаването им чрез решения, базирани на природата. Подходяща и е за студенти в сферата на природните науки, социалните дейности и комуникациите. Необходимо е да се регистрирате тук: https://forms.gle/Muk9SqWiqgtSpQea8
 
Темите, които ще разгледаме са следните:
  • Дезинформация v/s зелена трансформация – доц. Христо Панчев, доктор по комуникации
  • Как да разказваме истории с различни медийни формати и чрез съвременните дигитални технологии - Александър Николов (Българска фондация Биоразнообразие и https://dokumentalisti.bg/) и Димитър Панайотов (https://dokumentalisti.bg/)
  • Климатична справедливост и Глобалния юг - една изследователска мисия до Гватемала - Михаил Петров, журналист, Венцеслава Кожухарова (ЕС "За Земята") - посланици на климата в проект "Game on! Do not let climate change end the game" от страна на Българска фондация Биоразнообразие
  • Екосистемите - зелени решения на климатичните промени  - Спас Узунов, Българска фондация Биоразнообразие, проект Лагуната на живота
  • Зелени политики и начини за смекчаване на климатичните промени в града - Венцеслава Кожухарова (координатор в екип "Енергия и климат", ЕС За Земята)
Програмата по дни и часове ще бъде споделена с регистрираните участници. 

Семинарът се организира от Българска фондация Биоразнообразие (https://biodiversity.bg/) в партньорство с Факултет по журналистика и масови комуникации, Климатека и сдружение "Фабрика за идеи" по проект "Game on! Do not let climate change end the game" с подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия.