bg en

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

УС
11.08.2022
На 2.09.2022 г., от  10:00 ч., на адреса на „Българска фондация Биоразнообразие“, ЕИК 121540285, а именно: гр. София, ул. Триадица № 6, офис 504, ще се проведе събрание на Управителния съвет на фондацията. При невъзможност за физическо присъствие, моля членовете на УС да заявят на e-mail: rumyana.ivanova@biodiversity.bg своето онлайн участие в заседанието, като неприсъственото участие ще се реализира през платформата ZOOM.  

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:
  1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на клон Беласица.
  2. Избор на нов управител на клон Беласица.
  3. Вземане на решение за смяна на адреса на управление на клон Беласица.