bg en

Обсъждане на закона за доброволчеството в парламента

Parlamenta
20.05.2022
На 20 май 2022 г. изпълнителният директор на БФБ участва в дискусия за Закона за доброволчеството по инициатива на заместник-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин. В дискусията на тема „Доброволческата дейност в България - проблеми, възможности, законодателна уредба" участваха 25 неправителствени организации, председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в парламента Иван Ченчев, председателят на Националния младежки форум Мирослав Цеков, научният ръководител на законодателното проучване проф. д-р Ганета Минкова, както и представители на различни министерства.

Участниците се обединиха около идеята за създаването на работна група с участието на НПО и представители на парламентарно представените партии, за да се създаде нов законопроект в подкрепа на доброволчеството, а това да стане в обсъждане и диалог. Акцент на срещата бе мнението, че доброволният труд не трябва да се заплаща, но трябва да се компенсират личните им вложения и те да бъдат застраховани. Участниците поставиха и въпроса относно възможността за получаване на професионална квалификация след полагане на определена доброволческа дейност.